Training Motiverende- en psychologische gespreksvoering

Verbeter en verdiep je relaties met vrienden, gezin, familie en partners.

Wat houdt de training in?

In mijn praktijk kom ik regelmatig de vraag tegen: hoe kan ik mijn relaties verbeteren? Dit heeft me doen besluiten een training te ontwikkelen die deze vraag  beantwoordt. In ons leven zijn relaties van groot belang, met name de wijze waarop wij ons hiertoe willen verhouden. Dit is niet altijd een gemakkelijke opgave omdat referentiekaders, achtergronden, sekse, cultuuraspecten een grote rol spelen. Weinig diepgang in gesprekken is een veel voorkomende klacht in mijn begeleidingssessie naast het feit dat er slecht wordt geluisterd.

Wist je dat luisteren zich afspeelt op drie niveaus: hoofd, hart en buik. Hoeveel mensen weten dit of zijn zich hiervan bewust?

In relaties tussen mannen en vrouwen zijn de meest voorkomende ruzies gebaseerd op zwakke communicatie. De ene partner verwijt de andere niet gehoord of gezien te worden. Hoe wordt er dan met de kinderen gecommuniceerd? Van hen hoor ik regelmatig dat er niet over gevoel wordt gepraat, alsof dat niet mag bestaan, … veel wordt gerationaliseerd. Mensen wij kunnen echt beter: motiverende- en psychologische gespreksvoering  zijn manieren om kwaliteit toe te voegen aan allerlei soorten relaties naast de andere thema’s die in de training aan bod komen.

De training omvat zes thema’s die per dagdeel worden behandeld aan de hand van casestudies en evidence based practices: gespreksvoering-technieken, Voice Dialogue (de verschillende ikken in ons), diepgang in gesprekken via motiverende gesprekstechnieken, grenzen stellen, Life-Tuning (hoe wil jij je leven leiden) en de zes neurologische niveaus.

Motiverende gesprekvoering -technieken

Er bestaan 60 gesprekstechnieken die de revue passeren, waarmee wordt geoefend in de les, zoals wat is de waarde van het stellen van reflectieve vragen of wat levert verdiepende gespreksvoering op? Hoe voer je een win-win gesprek, wat betekent wederzijdse afhankelijkheid? Hoe toon je persoonlijk leiderschap in je communicatie?

Voice Dialogue

In ons dagelijks leven komen we een verscheidenheid aan ikken tegen, de meest herkenbare is de narcistische-ik persoonlijkheid: Donald Trump is een sprekend voorbeeld! Hoe ga je om met iemand die alle aandacht opeist en een groot ego heeft? Ik kan nog tal van voorbeelden noemen. In de training gaan we met je eigen ikken aan de slag. Doel: awareness van wat je laat zien aan de buitenwereld en waarom je aantrekt wat je aantrekt in je leven.

Voice Dialogue

Gandhi, Martin Luther King zijn onze grote voorbeelden. De kracht van woorden wordt vaak onderschat, motiverende gespreksvoering  is een effectieve manier om je vriendschappen op te boosten.

Grenzen stellen

Durf jij op een respectvolle manier ‘nee’ te zeggen of je grenzen aan te geven. Hoe kan  je dit beter aanpakken, hier werken we met inzichtverruimende tools die je bewustmaken van wat je al in huis hebt.

Life-tuning

Werken met levensverhalen, wat kan je in 60 sec over jezelf vertellen en wie ben je in dat verhaal. Waar sta je op dit moment in je leven? En nog veel meer.

De zes neurologische niveaus

Omgevingsfactoren hebben mede invloed op ons functioneren, de vraag is in welke mate laat je je hierdoor leiden tegen welke prijs? Gedrag, vaardigheden, kwaliteiten, waarden, visie, missie, concepten, uitgangspunten, kortom wat geeft richting aan je leven en waar geloof je in? What is keeping you going?

Duur van de training

In zes sessies neem ik u graag  mee  een breder perspectief te ontdekken m.b.t. het aangaan en verbeteren van nieuwe en bestaande relaties. Wat u aangereikt krijgt zal voor eye-openers zorgen en u echt voorwaarts helpen.

Kosten en Locatie

6 sessies voor €750,00. Bij 10 deelnemers start de training, U kunt zich inschrijven bij: Lya Young-Afat, e-mailades: lyayoungafat@hotmail.com, mobielnr.: +31(0)6-11162445. De trainingen zullen plaatsvinden in Turnhout, locatie wordt later bekend gemaakt.

Startdatum:  16 oktober 2021,  2 keer in de maand op zaterdag  van 10.00 – 14.00 uur  bij voldoende deelname (vanaf 10 deelnemers).