Tussenkomsten

Wat is een tussenkomst of interventie?

Het gebeurt te dikwijls dat wij door een gezin gebeld worden die de wanhoop nabij is. Het televisie programma “Verslaafd!” draagt er zeker ook aan bij dat gezinnen de stap durven te zetten naar het in gang zetten van een interventietraject.

Een tussenkomst of een interventie is een actie die ingezet wordt om in te grijpen in een gezin. Dit gebeurt onder leiding van een professionele interventionist ondersteund door een Family Counselor. Er gaat een intensieve voorbereiding aan vooraf waarbij gezinsleden op één lijn worden gebracht en ondersteund om de verslaafde voor de allerlaatste keer hulp aan te bieden.

Er zijn drie manieren waarop een interventie kan plaatsvinden:

De confronterende manier waarbij de ‘overval techniek’ wordt gebruikt. De verslaafde wordt vooraf niet op de hoogte gebracht dat dit te gebeuren staat. Meestal gebeurt dit ‘s ochtends vroeg omdat betrokkene dan het meest kwetsbaar is en sneller open staat om hulp te aanvaarden.

De gematigde manier waarbij de verslaafde op voorhand op de hoogte gebracht wordt dat er een interventie zal plaatsvinden. Hij of zij heeft op voorhand kunnen nadenken over de aangeboden hulp van het gezin.

De mediation manier waarbij de verslaafde zelf contact met ons heeft opgenomen. Hij of zij weet dat het verzoek er ligt om hem of haar te ondersteunen en het gesprek met het gezin aan te gaan

De drie de vormen leiden in 90% van de gevallen tot een klinische opname. Bij de overige 10% kan er sprake zijn van dubbele diagnose met psychiatrische aspecten waarna een verwijzing van de huisarts volgt naar de reguliere zorg.

Dikwijls stellen wij vast dat het gebruik van verdovende middelen niet het echte probleem is. Meestal wordt het gebruik beschouwd als de oplossing voor onderliggende onverwerkte emotionele blokkades uit het verre verleden. Dit kan een opeenstapeling zijn van opgekropte frustraties zoals teleurstellingen, irritaties, woede, gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde of stoerdoenerij die behoorlijk uit de hand gelopen zijn

Veel verslaafden verkeren in ontkenning over de ernst en de gevolgen van hun verslaving.

Het gezin heeft de nodige ellende ervaren. Zij hebben vaak hulp gezocht bij instanties, maar merken dat deze hulp niet afdoende is. Er is meer nodig om clean en in herstel te blijven.

Wij staan naast de verslaafde en zijn of haar familie en leren hen noodzakelijke veranderingen aan te brengen zodat verslaving geen ingang meer heeft in het familie-systeem. Het vraagt namelijk veel moed en durf van de verslaafde om hulp te aanvaarden. Wij begrijpen als geen ander hoe dit werkt. Onze ervaringsdeskundigheid is een troef bij het aandragen van oplossingen. Het is nog belangrijker om het herstelproces fundamenteel te begeleiden zodat terugval voorkomen wordt. Wij geloven in duurzame oplossingen waarbij geheelonthouding inherent is aan herstel.

Geen afstand is ons te groot om de familie en de verslaafde in zijn of haar eigen omgeving van de noodzakelijke hulp en ondersteuning te voorzien. Het gebeurt zelfs dat we tijdelijk bij een gezin intrekken om de verslaafde van dichtbij op te volgen nadat deze de klinische opname heeft beëindigd.

Wil je meer weten over interventies, bel ons gerust.