Voor Families

Family Counsellor, Lya Young-Afat

Vanaf 1993 is Lya werkzaam als Coach, Trainer en Counsellor en gespecialiseerd in verslavingsproblematiek. Bij de eerste ontmoeting met een nieuw gezin onderzoekt zij waar de pijnpunten liggen, hoe deze zijn ontstaan en of deze er al waren voordat er sprake was van een verslavingsprobleem.

“Ik breng snel in kaart hoe het verslavingsprobleem zich wel of niet verhoudt tot het familiethema. Sommige mensen uiten bijvoorbeeld hun gevoelens niet, drukken hun gevoelens weg en komen zo niet tot een echt gesprek.”

aldus Lya Young-Afat.

Verslaafden geven vaak aan verdovende middelen te gebruiken om zo hun gevoelens af te stompen. “Soms kan het zijn dat indien de verslaafde had geleerd om zijn of haar gevoelens te uiten, het niet nodig zou zijn om zich te wenden tot overmatig drank- en drugsgebruik.”

SONY DSC

Een verslaving wordt vaak een familieziekte genoemd. Lya noemt hiervoor drie redenen:

Allereerst kan een verslaving te maken hebben met een verstoring in het familiesysteem. Dit kan een verstoring in het huwelijk zijn, een echtscheiding of spanningen tussen de ouders, maar er kunnen ook spanningen zijn in de familie als een geheel, tussen bijvoorbeeld broers en zussen, tantes enzovoort. Het gaat altijd over verstoringen, van welke aard dan ook. Ieder kind beleeft een verstoring op zijn of haar eigen manier, pas later wordt veelal duidelijk of iemand uiteindelijk goed met die spanning kon omgaan.

Verslaving kent ook een genetische factor.

Sommige mensen zijn nu eenmaal meer verslavingsgevoelig dan de ander, het kan dus in de familie vaker voorkomen omdat het genetisch bepaald is.

Daarnaast hebben de mensen om de verslaafde heen vaak de illusie dat zij de verslaafde kunnen redden.

Als ik nu dit doe, dan stopt hij of zij wel met het gebruik. Als dat niet lukt proberen ze weer iets anders, steeds met hetzelfde onbevredigende resultaat. Pas als ze zich ervan bewust worden dat het patroon dat ze zelf hebben gecreëerd onvoldoende of helemaal niet meer werk en ook begrijpen waarom het niet werkt, kunnen ze nieuwe stappen zetten en daarbij hun grenzen bewaken.

Al met al is familiecounseling meer dan een instrument, de familiecounselor staat letterlijk naast de familie.

Je probeert de familie te ondersteunen en te helpen in het vinden van oplossingen, zodat zij vooruitgang zien in het verslavingsproces. Uiteindelijk voelt de familie zich niet meer gevangen in een web van frustratie, onmacht, teleurstellingen en bedrog.”

Al met al is familiecounseling meer dan een instrument, de familiecounselor staat letterlijk naast de familie.

Om te voorkomen dat u weer in een slopend proces van een emotioneel web terecht komt, hebben wij voor u een Family Action Impact Related Program ontworpen, afgekort FAIR.

never be afraid to fly (staand)

In 4 sessies behandelen wij het volgende:

We maken een Family Tree en kijken zo terug op het verleden van de verslaafde. Op die manier brengen we in kaart wat de familie is opgevallen met betrekking tot de verslaving en welk gedrag hieruit voortvloeit.

Aan de hand van verschillende scenario’s leren we u het beginstadium van een terugval te herkennen. We doen dit samen met een acteur die u helpt bepaalde gedragingen te herkennen en daarop te anticiperen. Zo kan u snel in actie komen zonder dat dit onmiddellijk zichtbaar is voor de persoon in kwestie.

Iedere gezinsstructuur kenmerkt zich door posities waarin iedereen een eigen rol vervult. Hoe kunnen we die beter op elkaar afstemmen zodat de verslaving niet meer sluipend binnendringt? Een systematisch overzicht onder leiding van de Family Coach maakt zichtbaar hoe de gezinsstructuur werkt en waar eventueel veranderingen nodig zijn.

Geweldloze communicatie is een heel belangrijk onderdeel van het programma. Daarom maken wij u vertrouwd met hoe u confrontatietechnieken kunt gebruiken wanneer een situatie daarom vraagt.

Het eindresultaat van het FAIR Program bestaat erin om een verbinding te maken met het herstelproces van de verslaafde tijdens een Family Meeting. De familie vertelt aan de verslaafde de nieuwe spelregels van de gezinsstructuur en de positie van de herstellende daarin. Bij deze meeting is de Recovery Coach aanwezig om samen met de familie de laatste stand van zaken door te nemen met betrekking tot het hersteltraject.

Deze sessies vinden plaats op een locatie bij u in de buurt. Als reizen voor u geen probleem is dan bieden wij graag één van onze locaties aan.

*De Family Action Impact Related methode (FAIR) is ontwikkeld door Lya Young-Afat met als doel een gezinsstructuur te bieden in de wirwar van emoties die zijn ontstaan tijdens het actieve gebruik van de verslaafde. Heel belangrijk is dat er weer rust in het gezin komt. Zo wordt daarbij een stevig fundament gelegd waarin verslaving geen plaats meer heeft. Er bestaan tal van werkvormen op basis waarvan de familie het inzicht verkrijgt hoe te handelen bij herkenning van oud gedrag om terugval te voorkomen.

Wacht niet langer en boek nu direct een intake gesprek met Familycoach Lya Young-Afat