Family Counselling

Wat is Family Counselling?

Een verslaving heeft vaak te maken met een verstoring in een gezinssituatie en wordt daarom dikwijls een familieziekte genoemd. Dit kan een verstoring in het huwelijk zijn, een echtscheiding of spanningen tussen de ouders en/of het ganse gezin (of ook tussen broers en zussen, tantes en ooms, …). Het gaat wel altijd over verstoringen en ieder persoon beleeft een verstoring op zijn of haar eigen manier. Pas later wordt duidelijk of iemand goed met die verstoring kon omgaan.

Verslaving kent ook een genetische factor. Sommige mensen zijn nu eenmaal verslavingsgevoeliger dan anderen. Een verslaving kan dus in de familie vaker voorkomen omdat dit genetisch bepaald is.

aldus Lya Young-Afat.

Om te voorkomen dat u in een emotioneel slopend proces terecht komt, hebben wij een FAIR (Family Action Impact Related) Program ontworpen.

In 4 sessies behandelen wij het volgende:

We maken een Family Tree en kijken zo terug op het verleden van de verslaafde. Op die manier brengen we in kaart wat de familie is opgevallen met betrekking tot de verslaving en welk gedrag hieruit voortvloeit.

Aan de hand van verschillende scenario’s leren we u het beginstadium van een terugval te herkennen. We doen dit samen met een acteur die u helpt bepaalde gedragingen te herkennen en daarop te anticiperen. Zo kan u snel in actie komen zonder dat dit onmiddellijk zichtbaar is voor de persoon in kwestie.

Iedere gezinsstructuur kenmerkt zich door posities waarin iedereen een eigen rol vervult. Hoe kunnen we die beter op elkaar afstemmen zodat de verslaving niet meer sluipend binnendringt? Een systematisch overzicht onder leiding van de Family Coach maakt zichtbaar hoe de gezinsstructuur werkt en waar eventueel veranderingen nodig zijn.

Geweldloze communicatie is een heel belangrijk onderdeel van het programma. Daarom maken wij u vertrouwd met hoe u confrontatietechnieken kunt gebruiken wanneer een situatie daarom vraagt.

Het eindresultaat van het FAIR Program bestaat erin om een verbinding te maken met het herstelproces van de verslaafde tijdens een Family Meeting. De familie vertelt aan de verslaafde de nieuwe spelregels van de gezinsstructuur en de positie van de herstellende daarin. Bij deze meeting is de Recovery Coach aanwezig om samen met de familie de laatste stand van zaken door te nemen met betrekking tot het hersteltraject.

Deze sessies vinden plaats op een locatie bij u in de buurt. Als reizen voor u geen probleem is dan bieden wij graag één van onze locaties aan.

*De Family Action Impact Related methode (FAIR) is ontwikkeld door Lya Young-Afat met als doel een gezinsstructuur te bieden in de wirwar van emoties die zijn ontstaan tijdens het actieve gebruik van de verslaafde. Heel belangrijk is dat er weer rust in het gezin komt. Zo wordt daarbij een stevig fundament gelegd waarin verslaving geen plaats meer heeft. Er bestaan tal van werkvormen op basis waarvan de familie het inzicht verkrijgt hoe te handelen bij herkenning van oud gedrag om terugval te voorkomen.