Recovery Coaching

Lya Young-Afat heeft zich verdiept in het begeleiden van cliënten na hun medische behandeling en is een succesvol gecertificeerd Recovery coach.

Belangrijk is dat de patiënt in zijn of haar herstelproces verder komt dan slechts ‘geheelonthouder’ te blijven. Je bent geheelonthouder, en dan begint het dagelijkse leven weer na de kliniek… Dan moet je juist laten zien dat het de moeite waard is geweest om af te kicken van je gebruik en je staande te houden in de maatschappij.

Dit is zeker niet gemakkelijk – er komen namelijk tal van uitdagingen op je pad:

Recovery Coaching en beschermingsprogramma tegen terugval is een nieuw fenomeen in België met ongekende successen

Een Recovery Coach werkt altijd individueel met zijn cliënt en betrekt de familie in het proces om op tijd bij te kunnen sturen. Dit proces is een no-nonsens benadering waarbij confrontaties niet worden geschuwd. Juist daarom is dit traject bijzonder kostbaar vanwege de intensiteit en het regelwerk dat hieraan vastzit.

Het is een must dat cliënt gemotiveerd is en bereid is zich te binden aan de vastgelegde afspraken. Een ondertekend contract vormt de basis dit traject waarin staat waar de cliënt zich toe verplicht en wat de Recovery Coach geacht wordt te leveren.

Elk traject is verschillend en is een op maat gesneden set van activiteiten die eigen zijn aan de persoon in kwestie.